نام نرم افزار: بانک اطلاعاتی کلینیک پوست و مو

سال نشر : ۱۳۹۶/۱۳۹۶

توضیحات : نرم افزار بانک اطلاعات کلینیک های پوست و مو و زیبایی، جهت ساخت حرفه ای یک بانک اطلاعاتی حرفه ای برای مطب های پوست و مو ساخته شده است. پزشکان فعال در حوزه پوست و مو می توانند با استفاده از این نرم افزار، لیست مشتریان خود به علاوه مجموعه خدماتی را که برای آنها انجام داده اند، با عکس های قبل و بعد عمل یا خدمات را در این نرم افزار داشته باشند. این نرم افزار در واقع بانک اطلاعاتی بیماران و مشتریان کلینیک های پوست و مو وزیبایی می باشد که قابلیت سفارشی سازی برای پزشکان عزیز و حتی آرایشگاههای زیبایی را دارا می باشد.