نرم افزار آفتاب ولایت به سفارش موسسه افق گل نرگس اصفهان، و با تیراژ ۳۰۰۰ عددی توسط موسسه تبلیغاتی مسیر سبز در سال ۱۳۹۰ ساخته شد. این نرم افزار در زمینه آثار رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ؛ امام خمینی تهیه شده است و چندین ساعت فیلم و هزاران ساعت صوت و صدها صفحه متن را در خود جای داده است.