نام نرم افزار : زلال معرفت / دفتر نشاط و شادابی
سال تولید و نشر : ۱۳۸۷
به سفارش : گروه مشاوران جوان استانداری کرمانشاه/ و کانون دانش آموختگان طرح ولایت

توضیحات: این نرم افزار به بیان اهمیت نشاط و شادابی در میان جوانان می پردازد. و در همین راستا کتب و مقالاتی ارائه می دهد و همچنین سخنانی از رهبر معظم انقلاب و دیگر سخنرانان را به همراه متونی در همین رابطه ارائه می دهد. این نرم افزار هم، دفتر دیگری از، دفاتر سلسه نشست های زلال معرفت می باشد که به مخاطبان این همایش ها تقدیم گردیده است.