نام اثر: سمفونی برف و سنگ و سکوت

به سفارش : برات عزیزی نویسنده کتاب سمفونی برف و سنگ و سکوت

سال ساخت نرم افزار : ۱۳۹۰/۱۳۸۹

توضیحات : نرم افزار سمفونی برف و سنگ و سکوت، یک نرم افزار جانبی برای کتابی با همین نام، بود که در جهت ارائه مستندات صوتی و تصویری کتاب ساخته و ارائه گردید. کتاب سمفونی برف و سنگ و سکوت، پیرامون خاطرات یکی از رزمندگان دفاع مقدس می باشد که برای ارتباط بهتر خواننده با کتاب، مستندات تصویری و صوتی عملیات ها و اتفاقات حادث شده در جریان کتاب ، در این نرم افزار گنجانده شده است. این نرم افزار مجموعه ای از صد ها عکس و تصویر و فیلم می باشد که در کتاب به آنها ارجاع داده شده است و در نهایت، هنگام عرضه کتاب، در کنار آن به مشتریان تحویل داده شده است.