نام نرم افزار : نرم افزار سنگ شناسی

تیزاژ : ۳۰۰۰ نسخه

به سفارش : شرکت اروم اورین کانی آذربایجان

توضیحات : نرم افزار سنگ شناسي ايران به سفارش شرکت صنايع معدني اروم اورين کاني آذربايجان (زیر مجموعه ایمیدرو) در تابستان و پاييز سال ۱۳۹۸ خورشيدي ، تهيه و توزيع گرديده است. اين نرم افزار به معرفي و تشريح سنگ هاي ساختماني و غير ساختماني در ايران و جهان پرداخته و دانش مخاطب خود را در عرصه شناخت انواع سنگ توسعه داده و اطلاعات کامل و جامعي را در زمينه انواع سنگ ها در طبيعت، شناخت سنگ هاي ساختماني، روش هاي استحراج و مارکتينگ سنگ، از فرآوري تا عرضه و کاربرد،در اختيار خوانندگان و بينندگان قرار مي دهد.