نام نرم افزار : غدیر شناسی (در معرفی گوهر غدیر)
سال تولید و نشر: ۱۳۸۷
با همکاری : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
توضیحات : نرم افزار غدیر شناسی یک نرم افزار در زمینه واقعه قدیر می باشد که به سفارش اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه توسط موسسه مسیر سبز ساخته شد. این پروژه یک نرم افزار جانبی برای سلسله همایش های غدیر شناسی در استان کرمانشاه می باشد که در شش همایش جداگانه به موضوع غدیر و شناخت و تبلیغ در زمینه ی این واقعه می پردازد که توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه برگزار گردید .علاوه بر محتواهای مرتبط با غدیر  این نرم افزار به نحوه تبلیغ در زمینه واقعه غدیر در امت اسلامی نیز می پردازد.