مجموعه نرم افزاری پیشرو، یک محصول تالیفی و گردآوری شده از نرم افزار های روز بازار بود که به سفارش شرکت معتمد کار، با تیراژ ده هزار نسخه و در ۴ سی دی تهیه و عرضه گردید. این محصول در هفده سال پیش یعنی سال ۱۳۸۳ تهیه و به بازار عرضه شد. یعنی زمانی که اکثر افراد در ایران هنوز از ویندوزهای ۹۸ و ۲۰۰۰ استفاده می کردند. این مجموعه کلیه نیاز های نرم افزاری و کامپیوتری یک کاربر را برظرف می نمود و در آن سالها، یک نمونه عالی و کاربردی در این زمینه به حساب می آمد.